Statutární informace

Povinné informace

Název subjektu:​​ NC Line a. s.
IČ:​​ 040 20 022
Sídlo:​​ Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno
Spisová značka: B 7524 vedená u Krajského soudu v Brně
Datum zápisu: 23. dubna 2015

Pozvánky na valnou hromadu