Registrační dotazník

  Osobní údaje

  Jméno a příjmení *

  Telefon *

  Email *

  Datum narození *

  Adresa trvalého bydliště *

  Kvalifikační předpoklady

  Řidičský průkaz (skupiny)

  Svářečský průkaz

  Nejvyšší dosažené vzdělání *

  Praxe

  Důvod ukončení posledního zaměstnání *

  Další znalosti

  Ucházím se o pozici *